واگذاری سهام ایرلاین ها در بورس؛ راه نجات صنعت هواپیمایی

دوشنبه, 14 آذر 776 09:22 نوشته شده توسط

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر ایرلاین ها همچنان در اختیار دستگاه های دولتی باشند، نمی توان به بهبود وضعیت آن ها امید داشت، زیرا امروز برخی ایرلاین ها برای ادامه فعالیت مجبور به استقراض هستند.