Page 1 of 7

فرم استخدام

اطلاعات شخصی

جنسیت*
ورودی نامعتبر

نام*
وارد نمودن نام الزامی می باشد.

نام (انگلیسی)*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
وارد نمودن نام خانودگی الزامی می باشد.

نام خانوادگی (انگلیسی)*
ورودی نامعتبر

ارسال تصویر پرسنلی*
ورودی نامعتبر

تصویر با قالب jpg و حجم فایل کمتر از 500(KB) باشد!

نام پدر*
ورودی نامعتبر

نام پدر (انگلیسی)*
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد*
وارد نمودن تاریخ تولدالزامی می باشد.

محل تولد*
ورودی نامعتبر

محل تولد (انگلیسی)*
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه*
ورودی نامعتبر

محل صدور شناسنامه*
ورودی نامعتبر

شماره ملی*
وارد نمودن شماره ملی الزامی می باشد.

وضعیت تاهل*
ورودی نامعتبر

تعداد فرزندان*
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه*
ورودی نامعتبر

نوع معافیت
ورودی نامعتبر

 
تلفن ثابت*
تلفن نامعتبر می باشد.

با پیش شماره وارد نمایید، مثال:(02188888888)

تلفن همراه*
ورودی نامعتبر

تلفن ضروری*
ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی*
ورودی نامعتبر

آدرس فارسی*
ورودی نامعتبر

آدرس انگلیسی*
ورودی نامعتبر

 
شماره پاسپورت*
ورودی نامعتبر

تاریخ صدور*
ورودی نامعتبر

تاریخ انقضاء*
ورودی نامعتبر

محل صدور پاسپورت*
ورودی نامعتبر

قد*
ورودی نامعتبر

وزن*
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبانهای خارجی*
ورودی نامعتبر

سایر زبان ها

 
سوابق شغلی

1. نام محل کار قبلی
ورودی نامعتبر

تاریخ شروع
ورودی نامعتبر

تاریخ پایان
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

علت پایان همکاری
ورودی نامعتبر

2. نام محل کار قبلی
ورودی نامعتبر

تاریخ شروع
ورودی نامعتبر

تاریخ پایان
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

علت پایان همکاری
ورودی نامعتبر

3. نام محل کار قبلی
ورودی نامعتبر

تاریخ شروع
ورودی نامعتبر

تاریخ پایان
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

علت پایان همکاری
ورودی نامعتبر

4. نام محل کار قبلی
ورودی نامعتبر

تاریخ شروع
ورودی نامعتبر

تاریخ پایان
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

علت پایان همکاری
ورودی نامعتبر

آیا تاکنون تجربه پرواز داشته اید؟*
ورودی نامعتبر

تاکنون چندین پرواز داشته اید؟*
ورودی نامعتبر

شماره C.M.C*
ورودی نامعتبر

نوع هواپیما*
فیلد نوع هواپیما الزامی است

جمع ساعات پرواز*
ورودی نامعتبر

تاریخ آخرین تست پزشکی*
ورودی نامعتبر

 
مشخصات تحصیلی و مهارت های تخصصی

آخرین مقطع*
ورودی نامعتبر

رشته*
ورودی نامعتبر

نام مرکز آموزشی*
ورودی نامعتبر

معدل کل*
ورودی نامعتبر

تاریخ اخذ مدرک*
ورودی نامعتبر

1. مدرک تخصصی
ورودی نامعتبر

تاریخ اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

محل اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

2. مدرک تخصصی
ورودی نامعتبر

تاریخ اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

محل اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

3. مدرک تخصصی
ورودی نامعتبر

تاریخ اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

محل اخذ مدرک
ورودی نامعتبر

 
معرف

نام و شماره تلفن دو نفر از افرادی که شما را می شناسند را ذکر نمایید

نام و نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار یا منزل*
ورودی نامعتبر

تلفن*
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار یا منزل*
ورودی نامعتبر

تلفن*
ورودی نامعتبر

 
پرسشنامه پزشکی

در طی 12 ماه گذشته چند روز مریض بوده اید؟*
ورودی نامعتبر

تاریخ آخرین گواهی پزشکی هوا (A.M.C)*
ورودی نامعتبر

آیا سیگار می کشید؟ *
ورودی نامعتبر

لطفا بگویید که چه تعداد در روز سیگار می کشید؟*
ورودی نامعتبر

آیا در حال حاضر دارو مصرف می کنید؟*
ورودی نامعتبر

آیا هیچ خالکوبی روی بدن خود دارید؟*
ورودی نامعتبر

کپچا*
کپچا
  تازه کردنورودی نامعتبر

Search